نکات مهم در پرداخت بیعانه
1. قبل از واریز بیعانه، مبلغ پرداختی خود را دقیق بررسی نمایید
2. پرداخت در صورتی با موفقیت انجام خواهد گردفت که شماره فاکتور و کد رهگیری از سمت درگاه بانک صادر گردد.
تومان